Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
Apie elektroninę knygą Iliustracijos Sutartinės su garso įrašais Žemėlapis
Detali paieška
Skenuoti puslapiai Kūrinių aprašai: SlS II-539

Signatūra: SlS II-539
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pavadinimas:Mano vainikas, judabra
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1.
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

Pastabos: Pad. Ona Smilgienė, 74 m., Gavėniškio km., Papilio apyl., Biržų aps. Tek. ir mel. užr. A. Sabaliauskas 1911 m. Perspausdinama iš NS, Nr. 450, iš skyriaus „Genant ryto", mel. — iš SbG, Nr. 447 (žr.: Sutrumpinimai).
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. natos
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=3010
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SUTARTINĖS DVEJINĖS ()
2. KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS () (Pastabos: rytelio sutartinė)
Užrašymo metai: 1911
Užrašytojas: Adolfas Sabaliauskas (pastabos: užrašė sutartinės tekstą ir melodiją)
Užrašymo vieta:
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.
(originale: Gavėniškio km., Papilio apyl., Biržų aps. )
Pateikėjai: Ona Smilgienė , gyvenamoji vieta:
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

Tekstas:

Mano vainikas,
Judabra,

Sunkiai pelnytas,
Judabra,

Šilaly rinktas,
Judabra,

Trakely pintas,
Judabra.

Šalau kojalas,
Judabra.

Pučiau runkelas,
Judabra.

Judabrėla,
Judabra,

Judabrėla,
Judabra.