Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
Apie elektroninę knygą Iliustracijos Sutartinės su garso įrašais Žemėlapis
Detali paieška
Skenuoti puslapiai Kūrinių aprašai: SlS II-584 a

Signatūra: SlS II-584 a
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pavadinimas:Lioj liepa, lioj agla
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Pastabos: 1935 m. įdainavo Petras Lapienė, 69 m., Kviriškio vnk., Marė Jakubonienė, Balzieriškio vnk., ir Ona Striužienė, Druseikių km., visi Biržų vls. ir aps. LTR pl. 188 a (1). Mel. iš plokštelės išrašė J. Čiurlionytė. Plokštelėje įdainuoti keturi sutartinės posmai. Baigdami dainuoti, nuūkia.
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. natos
3. garso įrašai
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/irasai/result.php?id=56452
2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=8932
3. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=8931
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SUTARTINĖS TREJINĖS ()
2. DAINOS APIE GAMTĄ ()
Užrašymo metai: 1935
Užrašytojas: Zenonas Slaviūnas (pastabos: įrašė į fonografo plokštelę)
Užrašymo vieta: Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: Lietuvių tautosakos archyvas)
Pateikėjai: 1. Petras Lapienė , gyvenamoji vieta: Kviriškis k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr.
2. Marė Jakubonienė , gyvenamoji vieta: Balzieriškis k., Parovėjos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr.
3. Ona Striužienė , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Parovėjos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr.
Kitų žmonių įnašai: 1. Jadvyga Čiurlionytė - transkribavo melodiją
Garso įrašaiTekstas:

Lioj liepa, lioj agla,
Lioj, kur tu augai?
Liepela, aglala,
Kur tu augai, lylio?

Lioj liepa, lioj agla,
Lioj, šalia kelia.
Liepela, aglala,
Šalia kelia, lylio.

Lioj liepa, lioj agla,
Lioj, ne vietelėj.
Liepela, aglala,
Ne vietelėj, lylio.

Lioj liepa, lioj agla,
Lioj, kirtajėliai.
Liepela, aglala,
Kirtajėliai, lylio.
O - ū - ū !