Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
Apie elektroninę knygą Iliustracijos Sutartinės su garso įrašais Žemėlapis
Detali paieška
Skenuoti puslapiai Kūrinių aprašai: SlS I-166

Signatūra: SlS I-166
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pavadinimas:Kas tar teka par dvarelį?
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Pastabos: 1939 m. IV. įdainavo: Ona Jurkštaitė, 56 m., Ruzgų km., Veronika Daminauskienė, 46 m., Aluotų km., Ona Kairytė, 38 m., ir Valerija Daminauskaitė, Punkiškių km., visos Šimonių vls., Panevėžio aps. LTR pl. 1059(7). Mel. iš plokštelės išrašė Br. Uginčius. Tekstą iš Zobarckienės, 75 m., Taraldžių km., Kamajų vls., Rokiškio aps., užr. Ona Kairytė 1939 m. LTR 2014(32).
Plokštelėje įdainuotosios sutartinės melodijos antroji dalis nebūdinga, dainuojama tuo pačiu aukščiu kaip ir pirmoji dalis. Plokštelėje rygailio dainuoja du kartus, rankraštyje užrašyta tris kartus.
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. garso įrašai
3. natos
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/irasai/result.php?id=61454 (Pastabos: LTRF pl. 1059 (7))
2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=275 (Pastabos: LTRFt 275)
3. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=274 (Pastabos: LTRFt 274 )
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SUTARTINĖS TREJINĖS ()
2. DARBO DAINOS ()
3. RUGIAPJŪTĖS DAINOS ()
Užrašymo metai: 1939
Užrašytojas: 1. Zenonas Slaviūnas (pastabos: sutartinės melodijos užrašytojas)
2. Ona Kairytė (pastabos: sutartinės teksto užrašytoja)
Užrašymo vieta: 1. Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: melodija užrašyta Lietuvių tautosakos archyve, tekstas Taraldžių k., Rokiškio aps.)
2. Taraldžiai k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Ona Jurkštaitė , gyvenamoji vieta: Ruzgai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: 56 m.)
2. Veronika Daminauskienė , gyvenamoji vieta: Aluotos k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: 46 m.)
3. Valerija Daminauskaitė , gyvenamoji vieta: Punkiškiai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr.
4. Ona Kairytė , gyvenamoji vieta: Punkiškiai k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: 38 m.)
5. Zobarckienė , gyvenamoji vieta: Taraldžiai k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr. (pastabos: 75 m. Iš jos 1939 m. užrašytas sutartinės tekstas.)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronius Uginčius - transkribavo melodiją
Garso įrašaiTekstas:


Kas tar teka par dvarelį?
Rygailio, rygailio, rygailio.

Saula teka par dvarelį.
Rygailio, rygailio, rygailio.

Kas tar teka par dvarelį?
Rygailio, rygailio, rygailio.

Upe teka par dvarelį.
Rygailio, rygailio, rygailio.

Kas tar plauką par upelį?
Rygailio, rygailio, rygailio.

Juods laivelis tar plaukioja
Rygailio, rygailio, rygailio.

Tam laively sėd' bernelis.
Rygailio, rygailio, rygailio.

Ir priplaukė prie krantelia.
Rygailio, rygailio, rygailio.

Kas tar teka par dvarelį?
Rygailio, rygailio, rygailio.

Marti teka par dvarelį.
Rygailio, rygailio, rygailio.