Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
About the e-book Illustrations With sound recordings Map of the instrumental music distribution
Advanced search
Scanned pages Descriptions of the sutartinės: SlS I-303 a

Signatūra: SlS I-303 a
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Originali antraštė: Dūno upē, lylio
Pavadinimas:Dūno upe, lylio
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Pastabos: 1939 m. IX. 3 d. įdainavo Karolina Statulevičienė, 85 m., Radišių km., Jūžintų vls., Rokiškio aps., aug. Rageliuose. LTR pl. 1149(6). Mel. iš plokštelės išrašė J. Čiurlionytė.
Plokštelėje įdainuota dešimt posmų. Ketvirtasis posmas plokštelėje neišskaitomas.
Įvedėjo pastaba: garso įrašas neišlikęs.
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. natos
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=285 (Pastabos: LTRFt 285)
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SUTARTINĖS KETURINĖS ()
2. DARBO DAINOS ()
Užrašymo metai: 1939
Užrašytojas: Zenonas Slaviūnas
Užrašymo vieta: Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: Lietuvių tautosakos archyvas)
Pateikėjai: Karolina Statulevičienė-Gudaitė , gyvenamoji vieta: Radišiai k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Rageliai (pastabos: 85 m.)
Kitų žmonių įnašai: 1. Jadvyga Čiurlionytė - transkribavo melodiją
Tekstas:

Pritarinys:

Dūno, dūno upe,
Dūno, dūno upe.

Rinkinys:

Dūno upe, lylio,
Gilus ažerėlis.

Dūno upe, lylio,
Tami ažerėly,

Dūno upe, lylio,
Plaukia untinėlis,

Dūno upe, lylio,
Ir mana bralalis.

Dūno upe, lylio,
Tami ažerėly,

Dūno upe, lylio,
Plauka daug žuvelių.

Dūno upe, lylio,
Atais ribakėlis,

Dūno upe, lylio,
Išgaudys žuvelas.

Dūno upe, lylio,
Daug yra žuvelių.