Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
Apie elektroninę knygą Iliustracijos Sutartinės su garso įrašais Žemėlapis
Detali paieška
Skenuoti puslapiai Kūrinių aprašai: SlS III-1594

Signatūra: SlS III-1594
Kolekcija:Zenono Slaviūno sutartinių kolekcija
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pavadinimas:Ratilio, ratilėl
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Pastabos: 1935 m. VII. 17 d. įdainavo: Petras Lapienė, 69 m., Kviriškio vnk., Marė Jakubonienė, Balzieriškio vnk. ir Ona Striužienė, Druseikių km., Biržų vls. ir aps. LTR pl. 190 a (6). Mel. iš plokštelės išrašė J. Čiurlionytė. Ruošiant leidinį, plokštelė buvo neišskaitoma.
Tek. užr. P. Lapienė 1935 m. LTR 806 (28).

Įvedėjo pastaba. Sutartinės garso įrašas neišliko.
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. natos
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=401
2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=8932
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SUTARTINĖS KETURINĖS ()
Užrašymo metai: 1935
Užrašymo metų pastabos: 1935 m. liepos 17 d. sutartinė įrašyta į fonografo plokštelę.
Užrašytojas: 1. Petras Lapienė (pastabos: užrašė sutartinės tekstą)
2. Zenonas Slaviūnas (pastabos: įrašė sutartinę į fonografo plokštelę)
Užrašymo vieta: 1. Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: Lietuvių tautosakos archyvas)
2. Kviriškis k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
Pateikėjai: 1. Marė Jakubonienė , gyvenamoji vieta: Balzieriškis k., Parovėjos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr.
2. Ona Striužienė , gyvenamoji vieta: Drąseikiai k., Parovėjos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr.
3. Petras Lapienė , gyvenamoji vieta: Kviriškis k., Širvėnos sen., Biržų r. sav., Panevėžio apskr.
Kitų žmonių įnašai: 1. Jadvyga Čiurlionytė - transkribavo melodiją
Tekstas:

Ratilio, ratilėl,
Ratilio.

Ratilėli, ratilio,
Lylio.