Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
Apie elektroninę knygą Iliustracijos Sutartinės su garso įrašais Žemėlapis
Detali paieška
Skenuoti puslapiai Kūrinių aprašai: SlS II-821

Signatūra: SlS II-821
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pavadinimas:Lylio lelijo
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr.
Pastabos: 1939 m. XI. 3—4 d. įdainavo Karolina Statulevičienė, 85 m., Radišių km., Jūžintų vls., Rokiškio aps., aug. Rageliuose. LTR pl. 1147(5). Mel. iš plokštelės išrašė J. Čiurlionytė. Plokštelėje įdainuoti šeši posmai. Tek. užrašytas 1939 m. LTR 2108(6). Rankraštyje pažymėta: „Trejinė".
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. natos
3. garso įrašai
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/irasai/result.php?id=64490
2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=285
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. SUTARTINĖS TREJINĖS ()
2. VESTUVIŲ DAINOS ()
Užrašymo metai: 1939
Užrašymo metų pastabos: 1939 m. lapkričio 3—4 d. įrašyta į fonografo plokštelę
Užrašytojas: Zenonas Slaviūnas
Užrašymo vieta: Kaunas m., , Kauno m. sav., Kauno apskr. (originale: , pastabos: Lietuvių tautosakos archyvas)
Pateikėjai: Karolina Statulevičienė-Gudaitė , gyvenamoji vieta: Radišiai k., Jūžintų sen., Rokiškio r. sav., Panevėžio apskr., kilmės vieta: Rageliai
Kitų žmonių įnašai: 1. Jadvyga Čiurlionytė - transkribavo melodiją
Garso įrašaiTekstas:

Lylio lelijo,
Kas ti gražiai žydėja?

Lylio lelijo,
Liepa gražiai žydėja.

Lylio lelijo,
Kas tų liepų nukirta?

Lylio lelijo,
Brolis liepų nukirta.

Lylio lelijo,
Sese žiedus surinka,

Lylio lelijo,
Vainikėlį nupynė,

Lylio lelijo,
Bažnytėlan nuveja.

Lylio lelijo,
Dekavosiu matutei,

Lylio lelijo,
Kad man mažų augina.