Zenonas Slaviūnas - Sutartinės
Apie elektroninę knygą Iliustracijos Sutartinės su garso įrašais Žemėlapis
Detali paieška
Skenuoti puslapiai Kūrinių aprašai: SlS III-1314

Signatūra: SlS III-1314
Saugotojas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pavadinimas:Trep trepo Lelijo!
Sudarytojas (-ai): 1. Zenonas Slaviūnas
Sudarymo vieta: 1.
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

Pastabos: 1935 m. X. 21—25 d. įdainavo: Teresė Dirsienė. 70 m., Marijona Smetonienė, 61 m., abi Užulėnio km., Morta Jasikonienė, 66 m., Lėno km., visos Taujėnų vls., ir Karolina Masiulienė, 64 m., Jurgelionių km., Siesikų vls., Ukmergės aps. LTR pl. 270(4). Mel. iš plokštelės išrašė J. Čiurlionytė. Plokštelėje įrašyti penki posmai.
Tek. iš tų pačių dainuotojų užr. J. Dovydaitis 1935 m. LTR 660(29). Šokį aprašė Z. Slaviūnas 1938 m. LTR 1686(10).
Dokumentų rūšys: 1. spaudiniai
2. natos
3. garso įrašai
Susiję ištekliai: 1. http://archyvas.llti.lt/irasai/result.php?id=64511 (Pastabos: LTRF pl. 270 (4))
2. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=97 (Pastabos: LTRFt 97)
3. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=98 (Pastabos: LTRFt 98)
4. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=99 (Pastabos: LTRFt 99)
5. http://archyvas.llti.lt/nuotraukos/?action=search&inv_nr=100 (Pastabos: LTRFt 100)
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. ŠOKAMOSIOS SUTARTINĖS (Trejinė keturiose)
Užrašymo metai: 1938
Užrašytojas: 1. Jurgis Dovydaitis (pastabos: užaršė sutartinės tekstą)
2. Zenonas Slaviūnas (pastabos: užrašė sutartinės melodiją)
Užrašymo vieta: 1.
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.
(originale: , pastabos: užrašytas tekstas)
2.
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.
(originale: , pastabos: Lietuvių tautosakos archyvas (užrašyta melodija))
Pateikėjai: 1. Teresė Dirsienė-Krištaponaitė , gyvenamoji vieta:
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

2. Marijona Smetonienė , gyvenamoji vieta:
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

3. Morta Jasikonienė , gyvenamoji vieta:
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

4. Karolina Masiulienė-Krištaponaitė , gyvenamoji vieta:
Atsiprašome, puslapis del techniniu kliuciu laikinai neveikia - neimanoma prisijungti prie duomenu bazes.
We are sorry, but the page is currently offline - could not connect to database.

Kitų žmonių įnašai: 1. Jadvyga Čiurlionytė - transkribavo melodiją
Garso įrašaiTekstas:

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius sėjau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius akėjau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius lankiau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius roviau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius rišau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius traukiau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius klojau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius ėmiau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Vežimėlin kroviau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius myniau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius brukiau.

Trep trepo
Lelijo!
Greitai, greitai
Linelius šukavau.

Šokama kaip „Treputė" (Nr. 1301 a).